Iz Budžeta Grada Tuzla izdvojeno 200.000,00 KM za podršku realizaciji programa njege i pomoći u kući

U februaru mjesecu 2021. godine Crveni križ grada Tuzla potpisao je Ugovore o dodjeli i načinu korištenja sredstava iz Budžeta Grada Tuzla sa Službom za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla.

Realizacijom ovog programa, te stalnim radom na poboljšanju kvalitete rada naših zaposlenika angažovanih u Centru za njegu i pomoć u kući,  nastojimo olakšati svakodnevni život starijim, iznemoglim osobama u toplini njihovih domova.

U programu njege i pomoći u kući angažovano je ukupno 18 njegovatelja/ica i jedna medicinska sestra koja je ujedno i Odgovorna sestra u Centru za njegu i pomoć u kući.

Zahvaljujući podršci i razumijevanju Gradske uprave, Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Tuzle, uspjeli smo za proteklih sedam godina od Projekta, uspostaviti sistem, na način da se ove aktivnosti od početka 2021. godine finansiraju iz Budžeta Grada Tuzle u visini od 200.000,00 KM i dijelom od pomažuće članarine korisnika Programa.

Njega i pomoć u kući – od Projekta do sistemskog rješenja

Crveni križ u Tuzli još od 2013. godine, uz podršku Švicarskog Crvenog križa, a od 2017. godine i Grada Tuzle, realizira program njege i pomoći u kući. Po uzoru i pozitivnu praksu iz Tuzle isti ovakav program, nakon dvije godine počeo se realizovati u Lukavcu i Živinicama, a od ove godine i na području općine Kalesija.

U Crvenom križu grada Tuzle, Program se realizuje u 33 mjesne zajednice i do sada je kroz isti obuhvaćeno oko 800 korisnika, članova Crvenog križa. U realizaciji programa svakodnevno sudjeluje 18 zaposlenih njegovatelja/ica i jedna odgovorna medicinska sestra. Na mjesečnoj bazi redovno se, u saradnji sa našim volonterima, u mjesnim zajednicama, obilazi oko 180 članova. Naš cilj je da osobama treće životne dobi pružimo potrebnu pomoć i uljepšamo im boravak u vlastitom domu. Pravilnikom o pružanju njege i pomoći Crvenog križa, predviđeno je čak 40  vrsta njege ili pomoći koje na razne načine pomažu da svakodnevnica starih, bolesnih i iznemoglih osoba bude što ljepša i sadržajnija. Zahvaljujući podršci Švicarskog Crvenog križa ali i razumijevanju Gradske uprave, Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Tuzle, uspjeli smo za proteklih sedam godina od Projekta, uspostaviti  sistem, na način da se ove aktivnosti od početka 2021. godine finansiraju iz Budžeta Grada Tuzle i dijelom od pomažuće članarine.

Naš cilj je, da se sadržaj Programa unaprijedi, te da sa ovim aktivnostima budemo prisutni u svih 40 mjesnih zajednica na području grada Tuzle.

Pravilnik-pomoć-i-njega-u-kući-DCK-BiH

Uvijek u službi građana

U prostorija Crvenog križa/krsta grada Tuzla u okviru redovnog sastanka njegovatelja Centra za njegu i pomoć u kući dogovarana je podjela higijenskih paketa, pelena i posteljine korisnicima programa njege i pomoći u kući kojima je ovakva vrsta  pomoći neophodna. Pomoć je planirana za 60 porodica, a obezbjedili smo zahvaljujući Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i povratak  TK kroz projekat ” Kod kuće je najljepše”. Cilj projekta je doprinjeti poboljšanju kvaliteta života starijih osoba na područiju grada Tuzla u njihovom vlastitom domu. Ovakav vid pomoći koji se implemantira u okviru programa njege i pomoći u kući provodi se od 2018. godine u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku i povratak TK. Pored higijenskih paketa, pelena i posteljine koji su neophodni za svakodnu brigu i njegu starijih, iznemoglih i bolesnih osoba, uspjeli smo obezbjediti i  65 tona ogreva za zimu. Također smo objezbjedili 6 porodica sa prehrambenim namirnicama te na ovaj način poboljšalji kućni budžet svim korisnicima koji imaju minimalna novčana primanja ili su u stanju socijalne potrebe. Zahvaljujemo se Ministrastvu za rad i socijalnu politiku i povratak  TK koji je prepoznao naš rad, trud i zalaganje a sve u cilju poboljšanja života osobama u stanju socijalne potrebe.

sastanak sastanak1 sastanak2 sastanak3

 

Baš je prava stvar u životu doživjeti stotu

Kada pitate nanu Murtu koliko ima godina, ona se samo nasmije, a u očima zablista sjaj dvadesetogodišnjakinje. Lice puno bora, duša puna ljubavi, srce puno sreće. Ponekad pamet malo stane da razmisli ali uvijek se vrati u pravo vrijeme i kad zatreba. Noge već od davno neslušaju ali služe da idu pravim putem. Kosa sijeda takva je u modi i baš joj lijepo stoji. To što je  sijeda kosa nisu samo godine koje su prošle nego su dokaz da ja još uvijek postojim.  Zadovoljsto nam je reći  da u našem programu  Njege i pomoć u kući imamo osobu našu nanu Murtu koja je doživjela 100-tu godinu života u vlastitom domu uz brigu i  njegu njegovatelja Crvenog križa/krsta grada Tuzla. Sretan  100-ti rođendan našoj dragoj nani Murti, puno zdravlja, sreće i ljubavi želi ti osoblje Crvenog križa/krsta grada Tuzla.

Prija vam jabuka i Eva i grijeh al’ bore, bore vam prave suze i smijeh učite jogu, zen, čuvajte nerve, kosu, zube, ten. Pazite srce, pluća, holesterol. Doživjeti stotu nije baš lako ali uz pomoć njegovatelja Crvenog križa/krsta grada Tuzla sve je moguće. Unosimo radost u vaše domove i zajedno gradimo snagu humanosti.

murta 1
murta 2 murta 3 murta 4

PREPORUKE ZA PREVENCIJU NASTANKA DEKUBITALNIH RANA – Vodić za porodicu

Šta su dekubitalne rane/dekubitus?

Dekubitus je lokalno oštećenje kože ili potkožnog tkiva nastalo zbog sila pritiska i trenja ili njihovom kombinacijom.

Šta su dekubitalna mjesta?

Dekubitalna mjesta su mjesta koja su najviše podložna nastanku dekubitalnih rana.

2

1

 

Koji faktori doprinose nastanku dekubitalnih rana?

Najvažniji faktori koji doprinose nastanku dekubitalnih rana su: oštećena senzorna percepcija bolesnika, vlažnost kože, neaktivnost i smanjena pokretljivost bolesnika u krevetu, te neadevatna prehrana prehrana.

Kako smanjiti učinak navedenih faktora?

Osobe koje imaju oštećenu senzornu percepciju ne mogu osjetiti bol, pritisak, pa ih je potrebno napominjati da mijenjaju položaj ili im pomoći da promijene položaj ukoliko ne mogu sami to učiniti. Intervali u komse vrši okretanje treba se prilagoditi osobi, a uobičajeno je to svaka dva sata. Dodatno smanjenje pritiska se postiže primjenom: antidekubitalnog dušeka, pjenaste gume, jastuka punjenih zrakom, te vodenog kreveta. I osobe koje primjenjuju neko od pomagala koje smanjuje pritisak moraju redovno mijenjati položaj. Na fotografijama su prikazani neki od položaja koji smanjuju pritisak na dekubitalna mjesta i tako smanjuju rizik nastanka dekubitalnih rana.

3 4 5

Preporučujemo

 • da se  svakodnevno pregledaju dekubitalna mjesta i tražiti znakove dekubitalne rane. Već je i pojava samog crvenila kože znak za brigu, a ukoliko se pojave plikovi ili dođe do prekida kontinuiteta kože, obavezno tražiti ljekarsku pomoć! Kožu održavati čistom i suhom.

 

 • Za čišćenje kože koristiti mlaku vodu, neutralne sapune, te meko posušivanje (tapkanjem mekanom tkaninom). Izbjegavati upotrebu nadražujućih supstanci, te supstanci koje zatvaraju pore: masti, paste i puder.

 

 • Za poboljšanje cirkulacije za masažu može korititi bilo koja vrsta kreme npr. nevenova krema/mast, losioni za tijelo, dječija ulja za kožu, također  se može koristiti mlak rastvor razblaženog medicinskog alkohola i hranljive kreme. Kod osoba koje ne mogu kontrolirati mokrenje i/ili defekaciju, u cilju sprječavanja vlaženja kože, preporučuje se plasiranje urinarnog katetera i redovno mijenjanje pelene. Imati na umu da urinarni kateter predstavlja dodatni rizik za razvoj dekubitalnih rana, pa kod osoba kojima je plasiran, treba voditi računa o položaju katetera.

 

 • Ishrana mora biti uravnotežena i bogata vitaminima A i C s obzirom da prekomijerna tjelesna masa kao i pothranjenost predisponiraju nastanak dekubitalnih rana, a vitamini djeluju protektivno. Vitamin A se nalazi u ribljem ulju, jetrima, bubrezima, maslacu, jajima, mliječnim proizvodima, mrkvi, špinatu, paradajzu, narančama, kajsijama, a vitamin C  sadrže: naranče, mandarine, grejp, limun i tamnozeleno lisnato povrće. Fizikalna terapija ima povoljan učinak u prevenciji dekubitalnih rana.

Odvojite par minuta vašeg vemena i uradite procjenu rizika nastanka dekubiltanih rana ukoliko imate bolesnika u vašem domu.

Bradenova skala1-page-001

Okrugli sto na temu „ Zdravlje i starenje komponenta I njega i pomoć u kući, pogled u budućnost kroz retrospektivu djelovanja i rada u pet godina postojanja”

Dana 29.11.2018. godine Crveni križ grada Tuzla je organizovao  Okrugli sto na temu „ Zdravlje i starenje komponeta I njega i pomoć u kući, pogled u budućnost kroz retrospektivu djelovanja i rada u pet godina postojanja”. Na naše zadovoljsto prisustvovali su gosti iz Crvenog krsta Doboj, Crvenog krsta Brčko Distrikta, Crvenog križa/krsta Lukavac, Predstavnici Švicarskog Crvenog križa, Ured u Tuzli, Predstavnici JZNU Dom Zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla, Služba kućnog liječenja, koordinatori Inicijativnih grupa Aktivno starenje iz mjesnih zajednica sa područija grada Tuzla, uposlenici i volonteri Crvenog križa grada Tuzla. Okrugli sto je imao za cilj prezentovati rad programa njege i pomoći u kući u proteklih pet godina. Nakon prezentovanog rada prešlo se na  diskusiju  na kojoj su  donešeni određeni  zaključci od koji je vrlo značajano to da je Projekat ” Njega i pomoć u kući”  program budućnosati za BH građane. Također su uručene zahvalnice svima koji su dali svoj doprinos u realizaciji programa njege i pomoći u kući: Crveni križ Švicarske, Ured u Tuzli; Grad Tuzla, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti; JZNU Dom zdravlja ” Dr Mustafa Šehović” Tuzla, Služba kućnog liječenja; Crveni križ Tuzlanskog kantona; Gradska organizacija Crveni krst Sombor; Hinić Mihela; Vilušić Sarafina; Nakić Jasmina; Hidanović Samija, Musić Jasmina; Jahić Hasija; Galušić Zora; Demirović Vildana; Vodnik Julijana; Mehinović Jasmina; Pranjić Marko; posthumno Halilović Kadira.

 

okrugli sto9 okrugli sto8 okrugli sto7 okrugli sto6 okrugli sto5 okrugli sto4 okrugli sto3 okrugli sto2 okrugli stookrugli sto 1

Crveni križ grada Tuzla razvija novi model pružanja pomoći građanima Tuzle, članovima Crvenog križa

 

Tim neumornih entuzijasta, zaposlenika Crvenog križa grada Tuzla, svakodnevno već pune četiri godine uz podršku Crvenog križa Švicarske i Grada Tuzla, organizovano pruža pomoć ćlanovima Crvenog križa koji dajući svoj lični doprinos kroz pomažuću članarinu pomažu održivost projekta njege i pomoći u kući. Cilj nam je  upornošću i zalaganjem podići nepokretnu osobu na noge, pomoći joj da se ujutro umije, skuhati joj kafu, napraviti ručak, prošetati se s usamljenikom, poigrati šah ili domine, pročitati knjigu. Sve su to aktivnosti njegovatelja, volontera i medicinske sestre Crvenog križa grada Tuzla. Njihov svakodnevni posao je da se brinu o ljudima u stanju potrebe koji ne mogu izaći iz kreveta, ili i onima koji su slabo pokretni, koji žive sami bez bližnjih srodnika ili čiji su članovi porodica daleko od njih.

U Crvenom križu grada Tuzla trenutno je uposleno trinaest njegovatelja i jedna medicinsku sestra koji brinu  za preko 150 osoba tokom jednog mjeseca, kojima je potrebna neka vrsta lične ili društvene pomoći. U mjesecu septembru 2018. godine našim sugrađanima, članovima Crvenog križa,  pružena je njega i pomoć u kući  7000 puta i to u četiri kategorije, od kojih su:

Njega od strane medicinskog osoblja pružena je  420 puta.

Najčešće vrste pomoći koje se pružaju:

 • Praćenje krvnog pritiska 142 puta
 • Praćenje šećera u krvi 38 puta
 • Priprema lijekova  33 puta
 • Pomoć pri uzimanju lijekova 71 puta
 • Psihološka podrška 95 puta

Individualna njega je pružena 4351 puta.

Najčešće pružena individualna njega je:

 • Tuširanje, kupanje, brijanje 474 puta
 • Promjena pelene 580 puta
 • Njega kože ležećih osoba 765 puta
 • Pomoć pri presvlačenju i oblačenju 621 puta
 • Vježbe kretanja 221 puta
 • Pomoć pri hranjenju 92 puta
 • Osnovna higijena noktiju 88 puta

Pomoć u kući je pružena 1255 puta.

Najčešće pružena pomoć u kući je:

 • Priprema obroka 169 puta
 • Promjena posteljinskog rublja 381 puta
 • Kupovina potrebština 127 puta

Društevena pomoć je pružena  981 puta

Najčešće pružena društvena pomoć je:

 • Obavljanje administrativnih poslova 26 puta
 • Razgovor 548 puta
 • Šetnja 346 puta

 

Vrlo je značajna uloga naših volontera koji su nam nam svakodnevno  usluzi i koji daju svoj doprinos u realizaciji pomoći kroz društvene aktivnosti i rješavanju dnevnih obaveza prema zajednici u kojoj žive.

Za sada pokrivamo područje 29 mjesnih zajednica a cilj nam je da u saradnji sa mjesnim zajednicama, kroz obezbjeđenje sredstava od strane Gradske uprave ili nekih drugih donatora, naše djelovanje proširimo na sve mjesne zajednice u gradu Tuzla.

 

Motivacija volontera treće životne dobi u realizaciji Programa njege i pomoći u kući

23. marta 2017. godine u organizaciji Crvenog križa/krsta grada Tuzla i uz finansijsku podršku Švicarskog Crvenog križa održan je okrugli sto na temu “Motivacija volontera treće životne dobi u realizaciji programa Njege i pomoći u kući”. Učešće na okruglom stolu uzeli su uposlenici Švicarskog Crvenog križa zaduženi za realizaciju Pregrama njege i pomoći u kući, predstavnici Inicijativnih grupa aktivnog starenja sa područja grada Tuzla, Predsjednici mjesnih organizacija Crvenog križa te gosti iz Crvenog krsta Sombor i Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

Bila je ovo prilika da se našim saradnicima prezentira Plan motivacije  volontera za spomenuti Program, te da se razmijene iskustva sa sestrinskim organizacijama Crvenog križa/krsta.

Na okruglom stolu prezentirani su dosadašnji rezultati u radu sa volonterima na ovom programu, te je naglašeno da su volonteri u februaru mjesecu na terenu proveli 236 sati te izvršili 505 posjeta.

Od aprila mjeseca 2017. godine započet će se sa promocijom Programa njege i pomoći u kući u Inicijativnim grupama aktivnog starenja.

Pozivamo građane treće životne dobi da se prijave za volontiranje te nam se pridruže u jačanju Programa njege i pomoći u kući, za sve informacije kontaktirajte ured Crvenog križa/krsta grada Tuzla.

?

Pomoć i njega u kući izvan gradske zone grada Tuzla

U novu godinu smo zakoračili sa idejom proširenja Programa njege i pomoći u kući iz užeg jezgra grada prema udaljenijim mjesnim zajednicama, koji se u Crvenom križu realizira puni tri godine. Kao kontinuitet našega rada je nastavak finansiranja Projekta od strane Švicarskog Crvenog križa, ali i uključivanje Gradske uprave i Budžetskih sredstava koja nam omogućuju proširivanje Projekta. U namjeri da od 01.03.2017. godine otpočnemo naše aktivnosti u udljenijim mjesnim zajednicama održali smo par sastanaka sa predstavnicima mjesnih organizacija Crvenog križa iz nekoliko mjesnih zajednica. Do sada smo izvršili anketirenje oko 20 potencijalnih novih korisnika. Imajući u vidu da postoji interes i u prigradskim mjesnim zajednicama za ovu vrstu pomoći našim sugrađanima, organizovali smo sastanak sa prestavnicima Gradske uprave koji je održan 16.02.2017. godine i dogovorili konkretne aktivnosti, sa ciljem da od narednog mjeseca proširimo projekat na mjesne zajednice Husino, Ljubače, Gornju Lipnicu, sa tendencijom proširenja na mjesne zajednice Obodnica, Breške i Dokanj. U subotu 18.02.2017. godine stručno osoblje Crvenog križa će izvršiti procjene potreba na terenu i shodno rezultatima istih, sačiniti plan pružanja njege i pomoći u kući.