JA SAM PRIJATELJ DEMENCIJE

Dana, 24.05.2018. godine u prostorijama Crvenog križa grada Tuzla održana je edukacija njegovatelja Centra za njegu i pomoć u kući i  članova porodica osoba koje su pomažući članovi Crvenog križa grada Tuzla, a sudjeluju u projektu Centra za njegu i pomoć u kući  pod logom JA SAM PRIJATELJ DEMENCIJE na temu ” KAKO ŽIVJETI SA DEMENCIJOM”. Sama činjenica da se svake 3 sekunde  dijagnosticira novi slučaj demencije te da se broj ljudi koji žive sa demencijom širom svijeta trenutno  procjenjuje na 47 miliona, je zabrinjavajuća. Statiskike su pokazale da svake godine ima skoro 10 miliona novih slučajeva. Procjenjuje se da će se broj slučajeva demencije skoro utrostručiti do 2050. godine.  Naša  edukacija je za cilj imala, edukovati osoblje Centra za njegu i pomoć u kući i članove porodica osoba koje su oboljele od nekog oblika demencije te na neki način pomoći im kako se nositi sa poteškoćama koje sama bolest donosi.  Ukazati na prevenciju nastanka bolesti, ranom otkriću te pravilnom ophođenju prema osobama koje boluju od demencije. Također, cilj nam je bio  spojiti porodice koje imaju isti ili sličan problem te ukazati im da nisu sami,  pružiti moralnu, duševnu i psihičku podršku. DEMENCIJA NIJE PROBLEM POJEDNICA – DEMENCIJA JE PROBLEM DRUŠTVA  I CIJELE ZAJEDNICE!