Njega i pomoć u kući

Njega i pomoć u kući se može  pružati sljedećim korisnicima:

 • Usamljenim starijim osobama i starijim parovima kojima je potrebna zdravstvena, socijalna, individualna pomoć i pomoć u domaćinstvu
 • Osobama sa onesposobljenjem koje imaju potrebu za zdravstvenom, socijalnom, individualnom pomoći i pomoći u domaćinstvu, a o kojima nema ko da brine
 • Osobama koje su društveno izolirane ili boluju od hroničnih bolesti koje ograničavaju njihovu pokretljivost

Njegu i pomoć u kući  pružaju:

 • Odgovorna medicinska sestra
 • Ljekar
 • Obučene njegovateljice/njegovatelji
 • Edukovani volonteri

Vrste njege i pomoći u kući:

 • Medicinska njega
 • Individualna njega (osnovna njega)
 • Pomoć u kući
 • Društvena pomoć

pravilnik