Njega i pomoć u kući

Njega i pomoć u kući se pruža članovima Crvenog križa, što je detaljno opisano u Pravilniku o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za članove Crvenog križa kojima se pruža pomoć i njega u kući. Pravilnik je  2016.godine donesen na prijedlog Radne grupe za sistemsko uređenje njege i pomoći u kući u Gradu Tuzla, te je kao takav, uz nekoliko izmjena, prihvaćen u strukturi Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Spomenuti Pravilnik je donesen na sjednici  Predsjedništva Društva Crvenog krsta/križa BiH održanoj 30.10.2018. godine. 

Njega i pomoć u kući se pruža:

 • Usamljenim starijim osobama i starijim parovima kojima je potrebna zdravstvena, socijalna, individualna pomoć i pomoć u domaćinstvu
 • Osobama sa onesposobljenjem koje imaju potrebu za zdravstvenom, socijalnom, individualnom pomoći i pomoći u domaćinstvu, a o kojima nema ko da brine
 • Osobama koje su društveno izolirane ili boluju od hroničnih bolesti koje ograničavaju njihovu pokretljivost

Njegu i pomoć u kući  pružaju:

 • Odgovorna medicinska sestra
 • Ljekar
 • Obučene njegovateljice/njegovatelji
 • Edukovani volonteri

Vrste njege i pomoći u kući:

 • Medicinska njega
 • Individualna njega (osnovna njega)
 • Pomoć u kući
 • Društvena pomoć

 

Pravilnik-CZNJ