pismo

Zlatna riječ gvozdena vrata otvora

Danas je u ured Crvenog križa/krsta grada Tuzla stiglo pismo zadovoljne porodice Lukić  čiji član koristi njegu i pomoć u kući Crvenog križa grada Tuzla. Pismo je samo još jedan od dokaza koliko su naši pomažući članovi zadovoljni sa našim radom. Zahvaljujemo se porodici Lukić na ukazanom povjerenju, a naš tim neumornih njegovatelja će svojim daljnjim radom i trudom opravdati svoje postojanje.  U nastavku možete pročitati jedan djelić divnih riječi zahvalnosti.

“Drago mi je da postoji ovakva ustanova koja može bar donekle da olakša bolest i njegu. Vaše uposlenice nikad nisu došle bez osmijeha na licu i da su stvarno uvijek imale neku lijepu riječ”

“Drago mi je što postoji Crveni križ i što smo i mi jednim dijelom dio njega”

“Želim svima da se zahvalim na ljubaznosti i razumjevanju koje ste pružili”

20190729_141744

IMG-e2e163eff580d739069b1c42382cf806-V

Sastanak njegovatelja Crvenog križa grada Tuzla

Danas je u prostorijama Crvenog križa grada Tuzle održan redovan sastanak njegovatelja iz programa njege i pomoći u kući. Na sastanku  je dogovoren plan i način rada za vrijeme godišnjih odmora koji  je planiran da se radi u tri grupe. Realizacija godišnjih odmora kreće od 15.7. do 3.9.2019. godine. Ovakav način planiranja godišnjih odmora se realizuje po prvi puta zbog čega je neophodno isplanirati svaki momenat kretanja, rada i vrijeme njegovatelja na terenu. Našim njegovateljima želimo sretan i uspješan rad te da za vrijeme godišnjih odmora kvalitetan odmor kako bi nastavili sa svojim  humanim radom koji je od velikog značaja za naše građane.

IMG-14de2e44e247e23709f8316d0b05f7d9-V IMG-71d43f24eded083e3868b53762add47b-V IMG-a14cd9ff635a62769c9f744db43217f9-V IMG-c566672ebdcbda75a37117f6c604446a-V IMG-e2e163eff580d739069b1c42382cf806-V

kinestetika 2

Obuka njegovatelja iz Kinaesthetike

Njegovatelji Crvenog križa/krsta grada Tuzla su u periodu od 2013. do 2018. godine imali 5 treninga iz Kinaesthetike u vidu osnovnog i naprednog kursa. Sa zadovoljstvom možemo reći da su svi njegovatelji prošli obuku i stekli stučno osposobljsvanje za rad na terenu po pitanju Kinaesthetike.

Termin Kinaesthetick se može prevesti kao ” umjetnost/znanost o saznanju percepcije pokreta”

Kinaesthetics se bavi sljedećim sadržajima:

  • Diferencirani razvoj i svjesna percepcija vlastitog kretanja.
  • Razvoj vlastitih kapaciteta kretanja, odnosno zdravo i fleksibilno korištenje pokreta u privatnim i profesionalnim aktivnostima.
  • Diferencirane analize ljudskih aktivnosti na temelju iskustva u Kinaesthetics.
  • Mogućnost korištenja vlastitog pokreta u kontaktu sa drugim ljudima sa ciljem da te osobe budu podržane pri svom kretanju u okviru svoje efikasnosti I kompetencija.

Kinaesthetics prema navedenim sadržajima pristupa na dva načina. S jedne strane koristi instrumente i metode za sortiranje i razumijevanje individualnih iskustava na način da promovira svijest o kvalitetu, kao i razlike pokreta u svakodnevnim aktivnostima. S druge strane Kinaesthetics omogućava kognitivno suočavanje sa teorijskim osnovama i naučnim istraživanjima. Kombinacija ova dva pristupa predstavlja inspiraciju i inovativnost Kinaesthetics.

Pokret je osnova života. Senzibilizacija o saznanju pokreta i razvoj vještine pokretanja mogu kod ljudi svih dobnih skupina doprinijeti unapređenju zdravlja i pružiti podršku u procesu učenja. Kinaesthetics može pomoći pri otkrivanju novih mogućnosti kretanja, te rješavanju bolova u leđima, napetosti mišića ili drugih fizičkih smetnji koje nastaje kao posljedica rada. Takođe, kod starijih osoba poboljšava pokretljivost i neovisnost kroz povećanje kreativnosti i fleksibilnosti (npr. kod dugotrajne izloženosti stresu).
Kinaesthetics pomaže u praćenju i njezi novorođenčadi, starijih osoba, osoba s invaliditetom i bolesnika. Učinak je vidljiv uvijek u dvostrukom smislu, kako kod njegovatelja, tako i kod osobe kojoj se pruža njega. Korist je obostrana. Pri oblikovanju intervencije njege kao interakcije koja se zasniva na temeljima Kinaesthetics, napredci su vidljivi ne samo kod osobe koja se njeguje, nego se na taj način unapređuje i zdravlje njegovatelja.
Organizacija kroz Kinaesthetics ima mogućnost da praktičnu kompetentnost, kao i samoodgovornost radnika ciljano unapređuje, ali može biti i ključni faktor pri organizaciji i razvoju kvaliteta.
Kinaesthetics pomaže pri učenju i razvijanju procesa poštivajući neovisnost (autonomiju), a doprinoseći kvaliteti života svih zainteresovanih strana.

kinestetika 4 kinestitka 3 kinestika1 kinestetika kinestetika 2

 

JA SAM PRIJATELJ DEMENCIJE

Dana, 24.05.2018. godine u prostorijama Crvenog križa grada Tuzla održana je edukacija njegovatelja Centra za njegu i pomoć u kući i  članova porodica osoba koje su pomažući članovi Crvenog križa grada Tuzla, a sudjeluju u projektu Centra za njegu i pomoć u kući  pod logom JA SAM PRIJATELJ DEMENCIJE na temu ” KAKO ŽIVJETI SA DEMENCIJOM”. Sama činjenica da se svake 3 sekunde  dijagnosticira novi slučaj demencije te da se broj ljudi koji žive sa demencijom širom svijeta trenutno  procjenjuje na 47 miliona, je zabrinjavajuća. Statiskike su pokazale da svake godine ima skoro 10 miliona novih slučajeva. Procjenjuje se da će se broj slučajeva demencije skoro utrostručiti do 2050. godine.  Naša  edukacija je za cilj imala, edukovati osoblje Centra za njegu i pomoć u kući i članove porodica osoba koje su oboljele od nekog oblika demencije te na neki način pomoći im kako se nositi sa poteškoćama koje sama bolest donosi.  Ukazati na prevenciju nastanka bolesti, ranom otkriću te pravilnom ophođenju prema osobama koje boluju od demencije. Također, cilj nam je bio  spojiti porodice koje imaju isti ili sličan problem te ukazati im da nisu sami,  pružiti moralnu, duševnu i psihičku podršku. DEMENCIJA NIJE PROBLEM POJEDNICA – DEMENCIJA JE PROBLEM DRUŠTVA  I CIJELE ZAJEDNICE!

Slika za slajder - reklama za centar za njegu i pomoć u kući

Evaluacija Programa njege i pomoći u kući

Sekretar Crvenog križa grada Tuzla,  Hasić Sead i Stručni saradnik za programe Crvenog križa Vildana Demirović uzeli su učešće  na sastanku sa eksternim evaluatorom za projekat “Njega i pomoć u kući” 23. maja 2017. godine.

Na sastanku je sa gđom. Nataliom, evaluatorom,  razgovarano o dosadašnjem radu i uspjesima Centra za njegu i pomoć u kući te o budućim planovima u novoj fazi realizacije projekta 2017. – 2020. godina.

Istaknuto je da na  programu Njege i pomoći u kući trenutno radi jedna odgovorna medicinska sestra, 13 njegovatelja/ica i 13 aktivista  koji pokrivaju gradske mjesne zajednice  i 2 prigradske mjesne zajednice Husino i Lipnica. Prema statističkim podacima u aprilu mjesecu njega i pomoć u kući je pružana za 133 korisnika a osoblje je na terenu provelo ukuono 1513 sati.