Rad osoblja u programu Njege i pomoći u kući ocjenjen najvišom ocjenom

Zahvaljujući na podršci koju su nam pružili u realizaciji projekta Njega i pomoć u kući od 2013. godine pa do danas sa punim srcem smo ugostili predstavnike Švicarskog Crvenog križa iz Berna gosp. Michael Kramera, šefa ŠCK za međunarodnu saradnju i gđicu. Sophie Hirsig, program koordinatoricu za BiH i gđu. Mihelu Hinić, direktoricu Švicarskog CK u Tuzli.

Radnom sastanku su prisustvovali njegovatelji angažovani u programu njege kao i sekretar  Crvenog križa Tuzla gosp. Sead Hasić. Na spomenutom sastanku   zaključeno je, da je Crveni križ grada Tuzla jedan od pozitivnih primjera kako treba razvijati programe u lokalnoj zajednici te da će naša iskustva u realizaciji ovog programa poslužiti kao primjer drugim organizacijama.

U toku posjete delegacija Švicarskog Crvenog križa  je obišla i korisnike Centra za njegu i pomoć u kući nakon čega su imali samo riječi pohvale za rad i uspjeh njegovatelja na terenu te da je  zadovoljstvo naših korisnika govori koliko posvećujemo pažnju  brizi i njezi  starijih osoba a sve u cilju poboljšanja kvalitete života u vlastitom domu.  Zahvaljuemo se Švicarskog Crvenom križu za podršku radu Centra za njegu i pomoć u kući i ukazano  povjerenje koje traje već 7 godina. sastanak donator1 sastanak donator2 sastanka donator

Sastanak sekretara i odgovornih medicinskih sestara

Dana 10.2.2020. godine održan je sastanak sekretara i odgovornih medicinskih sestara organizacija Crvenog križa sa područja Tuzlanskog kantona koje provode Program njege i pomoći u kući.

Crveni križ grad Tuzla je prva organizacija koja je započela sa realizacijom projekta Njega i pomoć u kući 2013. godine nakon čega se program proširio na još 4 organizacije  Crvenog križa i to  Crveni križ Lukavac, Crveni križ Živinice, Crveni krst Doboj i Crveni krst Šamac.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Švicarskog Crvenog križa iz Berna  gđica. Sophie Hirsig, program koordinatoricu za BiH, gđa. Mihela Hinić, direktorica Švicarskog Crvenog križa u Tuzli, Sarafina Vilušić i Jasmina Nakić  – koordinatorice projekta Zdravlje i starenje, sekretari Sead Hasić  – Crveni križ grada Tuzla, Mustafa Osmanović –  Crveni križ Lukavac, Nermin Aljić –  Crveni križ grada Živinice, Danica Radulović – Crveni krst Šamac, Mihajlo Arsenić  – Crveni krst Doboj kao i odgovorne medicinske sestre iz spomenutih organizacija. Cilj sastanka bila je prezentacija postignutih rezultata u dosadašnjoj implementaciji projektnih aktivnosti  te diskusija i iznalaženje rješenja za sistemsko uređenje programa Njega i pomoć u kući.

Važno je napomenuti da je  Švicarski Crveni križ od 2013. do 2017. godine finansirao  projekat Njege i pomoći u kući u potpunosti do su se 2017. godine lokalne zajednice uključile u podršku programu. Moramo naglasiti da je Grad Tuzla za realizaciju projekta za 2017. godinu izdvojio 25.000,00 KM, 2018. godine 50.000,00 KM , 2019. godine  65.000,00 KM i za realizaciju programa u 2020. godini 85.000,00 KM.

“Kod kuće je najljepše”

sastanak sekretari1 sastanak sekretari2 sastanak sekretari3

sastanak sekretari

Uvijek u službi građana

U prostorija Crvenog križa/krsta grada Tuzla u okviru redovnog sastanka njegovatelja Centra za njegu i pomoć u kući dogovarana je podjela higijenskih paketa, pelena i posteljine korisnicima programa njege i pomoći u kući kojima je ovakva vrsta  pomoći neophodna. Pomoć je planirana za 60 porodica, a obezbjedili smo zahvaljujući Ministarstvu za rad i socijalnu politiku i povratak  TK kroz projekat ” Kod kuće je najljepše”. Cilj projekta je doprinjeti poboljšanju kvaliteta života starijih osoba na područiju grada Tuzla u njihovom vlastitom domu. Ovakav vid pomoći koji se implemantira u okviru programa njege i pomoći u kući provodi se od 2018. godine u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku i povratak TK. Pored higijenskih paketa, pelena i posteljine koji su neophodni za svakodnu brigu i njegu starijih, iznemoglih i bolesnih osoba, uspjeli smo obezbjediti i  65 tona ogreva za zimu. Također smo objezbjedili 6 porodica sa prehrambenim namirnicama te na ovaj način poboljšalji kućni budžet svim korisnicima koji imaju minimalna novčana primanja ili su u stanju socijalne potrebe. Zahvaljujemo se Ministrastvu za rad i socijalnu politiku i povratak  TK koji je prepoznao naš rad, trud i zalaganje a sve u cilju poboljšanja života osobama u stanju socijalne potrebe.

sastanak sastanak1 sastanak2 sastanak3