Njega i pomoć u kući – od Projekta do sistemskog rješenja

Crveni križ u Tuzli još od 2013. godine, uz podršku Švicarskog Crvenog križa, a od 2017. godine i Grada Tuzle, realizira program njege i pomoći u kući. Po uzoru i pozitivnu praksu iz Tuzle isti ovakav program, nakon dvije godine počeo se realizovati u Lukavcu i Živinicama, a od ove godine i na području općine Kalesija.

U Crvenom križu grada Tuzle, Program se realizuje u 33 mjesne zajednice i do sada je kroz isti obuhvaćeno oko 800 korisnika, članova Crvenog križa. U realizaciji programa svakodnevno sudjeluje 18 zaposlenih njegovatelja/ica i jedna odgovorna medicinska sestra. Na mjesečnoj bazi redovno se, u saradnji sa našim volonterima, u mjesnim zajednicama, obilazi oko 180 članova. Naš cilj je da osobama treće životne dobi pružimo potrebnu pomoć i uljepšamo im boravak u vlastitom domu. Pravilnikom o pružanju njege i pomoći Crvenog križa, predviđeno je čak 40  vrsta njege ili pomoći koje na razne načine pomažu da svakodnevnica starih, bolesnih i iznemoglih osoba bude što ljepša i sadržajnija. Zahvaljujući podršci Švicarskog Crvenog križa ali i razumijevanju Gradske uprave, Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Tuzle, uspjeli smo za proteklih sedam godina od Projekta, uspostaviti  sistem, na način da se ove aktivnosti od početka 2021. godine finansiraju iz Budžeta Grada Tuzle i dijelom od pomažuće članarine.

Naš cilj je, da se sadržaj Programa unaprijedi, te da sa ovim aktivnostima budemo prisutni u svih 40 mjesnih zajednica na području grada Tuzle.

Pravilnik-pomoć-i-njega-u-kući-DCK-BiH

Evaluacija Programa njege i pomoći u kući

Sekretar Crvenog križa grada Tuzla,  Hasić Sead i Stručni saradnik za programe Crvenog križa Vildana Demirović uzeli su učešće  na sastanku sa eksternim evaluatorom za projekat “Njega i pomoć u kući” 23. maja 2017. godine.

Na sastanku je sa gđom. Nataliom, evaluatorom,  razgovarano o dosadašnjem radu i uspjesima Centra za njegu i pomoć u kući te o budućim planovima u novoj fazi realizacije projekta 2017. – 2020. godina.

Istaknuto je da na  programu Njege i pomoći u kući trenutno radi jedna odgovorna medicinska sestra, 13 njegovatelja/ica i 13 aktivista  koji pokrivaju gradske mjesne zajednice  i 2 prigradske mjesne zajednice Husino i Lipnica. Prema statističkim podacima u aprilu mjesecu njega i pomoć u kući je pružana za 133 korisnika a osoblje je na terenu provelo ukuono 1513 sati.

Motivacija volontera treće životne dobi u realizaciji Programa njege i pomoći u kući

23. marta 2017. godine u organizaciji Crvenog križa/krsta grada Tuzla i uz finansijsku podršku Švicarskog Crvenog križa održan je okrugli sto na temu “Motivacija volontera treće životne dobi u realizaciji programa Njege i pomoći u kući”. Učešće na okruglom stolu uzeli su uposlenici Švicarskog Crvenog križa zaduženi za realizaciju Pregrama njege i pomoći u kući, predstavnici Inicijativnih grupa aktivnog starenja sa područja grada Tuzla, Predsjednici mjesnih organizacija Crvenog križa te gosti iz Crvenog krsta Sombor i Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

Bila je ovo prilika da se našim saradnicima prezentira Plan motivacije  volontera za spomenuti Program, te da se razmijene iskustva sa sestrinskim organizacijama Crvenog križa/krsta.

Na okruglom stolu prezentirani su dosadašnji rezultati u radu sa volonterima na ovom programu, te je naglašeno da su volonteri u februaru mjesecu na terenu proveli 236 sati te izvršili 505 posjeta.

Od aprila mjeseca 2017. godine započet će se sa promocijom Programa njege i pomoći u kući u Inicijativnim grupama aktivnog starenja.

Pozivamo građane treće životne dobi da se prijave za volontiranje te nam se pridruže u jačanju Programa njege i pomoći u kući, za sve informacije kontaktirajte ured Crvenog križa/krsta grada Tuzla.

?