Sastanak sekretara i odgovornih medicinskih sestara

Dana 10.2.2020. godine održan je sastanak sekretara i odgovornih medicinskih sestara organizacija Crvenog križa sa područja Tuzlanskog kantona koje provode Program njege i pomoći u kući.

Crveni križ grad Tuzla je prva organizacija koja je započela sa realizacijom projekta Njega i pomoć u kući 2013. godine nakon čega se program proširio na još 4 organizacije  Crvenog križa i to  Crveni križ Lukavac, Crveni križ Živinice, Crveni krst Doboj i Crveni krst Šamac.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Švicarskog Crvenog križa iz Berna  gđica. Sophie Hirsig, program koordinatoricu za BiH, gđa. Mihela Hinić, direktorica Švicarskog Crvenog križa u Tuzli, Sarafina Vilušić i Jasmina Nakić  – koordinatorice projekta Zdravlje i starenje, sekretari Sead Hasić  – Crveni križ grada Tuzla, Mustafa Osmanović –  Crveni križ Lukavac, Nermin Aljić –  Crveni križ grada Živinice, Danica Radulović – Crveni krst Šamac, Mihajlo Arsenić  – Crveni krst Doboj kao i odgovorne medicinske sestre iz spomenutih organizacija. Cilj sastanka bila je prezentacija postignutih rezultata u dosadašnjoj implementaciji projektnih aktivnosti  te diskusija i iznalaženje rješenja za sistemsko uređenje programa Njega i pomoć u kući.

Važno je napomenuti da je  Švicarski Crveni križ od 2013. do 2017. godine finansirao  projekat Njege i pomoći u kući u potpunosti do su se 2017. godine lokalne zajednice uključile u podršku programu. Moramo naglasiti da je Grad Tuzla za realizaciju projekta za 2017. godinu izdvojio 25.000,00 KM, 2018. godine 50.000,00 KM , 2019. godine  65.000,00 KM i za realizaciju programa u 2020. godini 85.000,00 KM.

“Kod kuće je najljepše”

sastanak sekretari1 sastanak sekretari2 sastanak sekretari3

sastanak sekretari

Posted in Aktivnosti.