Okrugli sto na temu „ Zdravlje i starenje komponenta I njega i pomoć u kući, pogled u budućnost kroz retrospektivu djelovanja i rada u pet godina postojanja”

Dana 29.11.2018. godine Crveni križ grada Tuzla je organizovao  Okrugli sto na temu „ Zdravlje i starenje komponeta I njega i pomoć u kući, pogled u budućnost kroz retrospektivu djelovanja i rada u pet godina postojanja”. Na naše zadovoljsto prisustvovali su gosti iz Crvenog krsta Doboj, Crvenog krsta Brčko Distrikta, Crvenog križa/krsta Lukavac, Predstavnici Švicarskog Crvenog križa, Ured u Tuzli, Predstavnici JZNU Dom Zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla, Služba kućnog liječenja, koordinatori Inicijativnih grupa Aktivno starenje iz mjesnih zajednica sa područija grada Tuzla, uposlenici i volonteri Crvenog križa grada Tuzla. Okrugli sto je imao za cilj prezentovati rad programa njege i pomoći u kući u proteklih pet godina. Nakon prezentovanog rada prešlo se na  diskusiju  na kojoj su  donešeni određeni  zaključci od koji je vrlo značajano to da je Projekat ” Njega i pomoć u kući”  program budućnosati za BH građane. Također su uručene zahvalnice svima koji su dali svoj doprinos u realizaciji programa njege i pomoći u kući: Crveni križ Švicarske, Ured u Tuzli; Grad Tuzla, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti; JZNU Dom zdravlja ” Dr Mustafa Šehović” Tuzla, Služba kućnog liječenja; Crveni križ Tuzlanskog kantona; Gradska organizacija Crveni krst Sombor; Hinić Mihela; Vilušić Sarafina; Nakić Jasmina; Hidanović Samija, Musić Jasmina; Jahić Hasija; Galušić Zora; Demirović Vildana; Vodnik Julijana; Mehinović Jasmina; Pranjić Marko; posthumno Halilović Kadira.

 

okrugli sto9 okrugli sto8 okrugli sto7 okrugli sto6 okrugli sto5 okrugli sto4 okrugli sto3 okrugli sto2 okrugli stookrugli sto 1

Crveni križ grada Tuzla razvija novi model pružanja pomoći građanima Tuzle, članovima Crvenog križa

 

Tim neumornih entuzijasta, zaposlenika Crvenog križa grada Tuzla, svakodnevno već pune četiri godine uz podršku Crvenog križa Švicarske i Grada Tuzla, organizovano pruža pomoć ćlanovima Crvenog križa koji dajući svoj lični doprinos kroz pomažuću članarinu pomažu održivost projekta njege i pomoći u kući. Cilj nam je  upornošću i zalaganjem podići nepokretnu osobu na noge, pomoći joj da se ujutro umije, skuhati joj kafu, napraviti ručak, prošetati se s usamljenikom, poigrati šah ili domine, pročitati knjigu. Sve su to aktivnosti njegovatelja, volontera i medicinske sestre Crvenog križa grada Tuzla. Njihov svakodnevni posao je da se brinu o ljudima u stanju potrebe koji ne mogu izaći iz kreveta, ili i onima koji su slabo pokretni, koji žive sami bez bližnjih srodnika ili čiji su članovi porodica daleko od njih.

U Crvenom križu grada Tuzla trenutno je uposleno trinaest njegovatelja i jedna medicinsku sestra koji brinu  za preko 150 osoba tokom jednog mjeseca, kojima je potrebna neka vrsta lične ili društvene pomoći. U mjesecu septembru 2018. godine našim sugrađanima, članovima Crvenog križa,  pružena je njega i pomoć u kući  7000 puta i to u četiri kategorije, od kojih su:

Njega od strane medicinskog osoblja pružena je  420 puta.

Najčešće vrste pomoći koje se pružaju:

 • Praćenje krvnog pritiska 142 puta
 • Praćenje šećera u krvi 38 puta
 • Priprema lijekova  33 puta
 • Pomoć pri uzimanju lijekova 71 puta
 • Psihološka podrška 95 puta

Individualna njega je pružena 4351 puta.

Najčešće pružena individualna njega je:

 • Tuširanje, kupanje, brijanje 474 puta
 • Promjena pelene 580 puta
 • Njega kože ležećih osoba 765 puta
 • Pomoć pri presvlačenju i oblačenju 621 puta
 • Vježbe kretanja 221 puta
 • Pomoć pri hranjenju 92 puta
 • Osnovna higijena noktiju 88 puta

Pomoć u kući je pružena 1255 puta.

Najčešće pružena pomoć u kući je:

 • Priprema obroka 169 puta
 • Promjena posteljinskog rublja 381 puta
 • Kupovina potrebština 127 puta

Društevena pomoć je pružena  981 puta

Najčešće pružena društvena pomoć je:

 • Obavljanje administrativnih poslova 26 puta
 • Razgovor 548 puta
 • Šetnja 346 puta

 

Vrlo je značajna uloga naših volontera koji su nam nam svakodnevno  usluzi i koji daju svoj doprinos u realizaciji pomoći kroz društvene aktivnosti i rješavanju dnevnih obaveza prema zajednici u kojoj žive.

Za sada pokrivamo područje 29 mjesnih zajednica a cilj nam je da u saradnji sa mjesnim zajednicama, kroz obezbjeđenje sredstava od strane Gradske uprave ili nekih drugih donatora, naše djelovanje proširimo na sve mjesne zajednice u gradu Tuzla.