Kontakt

Odgovorna sestra u Centru za njegu i pomoć u kući
+387 62 568 068

Ured Crvenog križa/krsta grada Tuzla
+387 35 252 198

Adresa:
Džafer Mahala broj 15, 75 000 Tuzla

Email:
tuzla@ckfbih.ba