Superheroji bez plašta

Kada spomenemo Superheroje često mislimo na misteriozne likove sa kojima odrastamo tokom djetinjstva ili koje gledamo kao junake crtanih filmova, ali nikada ne pomislimo da su ti superheroji svuda oko nas i da oni zaista postoje.

Oni ne pričaju puno, oni naprosto djeluju u  ovom vremenu velikog straha od nevidljivog neprijatelja i neizvjesnosti. Usmjeravali su pažnju na one male dragocjene trenutke kako bi našim sugrađanima izmamili osmjeh na lice i učinili da barem malo povjeruju da će zbog cijele ove situacije svijet postati bolje mjesto.

Kao vojska na prvoj liniji odbrane,  svu svoju snagu usredočili su na to da budu HUMANI, NEPRISTRASNI, NEUTRALNI, NEZAVISNI, DOBROVOLJNI, JEDINSTVENI I UNIVERZALNI.

To su naši stvarni nevidljivi superheroji –njegovateljice  i njegovatelji programa Njege i pomoći u kući Crvenog križa grada Tuzla.

“Human čovjek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovjek treba da se odlikuje humanošću”
                                           Konfučije

Sastanak Mirel Mira Jelena Jasmina enida

Evaluacija Programa njege i pomoći u kući

Sekretar Crvenog križa grada Tuzla,  Hasić Sead i Stručni saradnik za programe Crvenog križa Vildana Demirović uzeli su učešće  na sastanku sa eksternim evaluatorom za projekat “Njega i pomoć u kući” 23. maja 2017. godine.

Na sastanku je sa gđom. Nataliom, evaluatorom,  razgovarano o dosadašnjem radu i uspjesima Centra za njegu i pomoć u kući te o budućim planovima u novoj fazi realizacije projekta 2017. – 2020. godina.

Istaknuto je da na  programu Njege i pomoći u kući trenutno radi jedna odgovorna medicinska sestra, 13 njegovatelja/ica i 13 aktivista  koji pokrivaju gradske mjesne zajednice  i 2 prigradske mjesne zajednice Husino i Lipnica. Prema statističkim podacima u aprilu mjesecu njega i pomoć u kući je pružana za 133 korisnika a osoblje je na terenu provelo ukuono 1513 sati.

Motivacija volontera treće životne dobi u realizaciji Programa njege i pomoći u kući

23. marta 2017. godine u organizaciji Crvenog križa/krsta grada Tuzla i uz finansijsku podršku Švicarskog Crvenog križa održan je okrugli sto na temu “Motivacija volontera treće životne dobi u realizaciji programa Njege i pomoći u kući”. Učešće na okruglom stolu uzeli su uposlenici Švicarskog Crvenog križa zaduženi za realizaciju Pregrama njege i pomoći u kući, predstavnici Inicijativnih grupa aktivnog starenja sa područja grada Tuzla, Predsjednici mjesnih organizacija Crvenog križa te gosti iz Crvenog krsta Sombor i Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

Bila je ovo prilika da se našim saradnicima prezentira Plan motivacije  volontera za spomenuti Program, te da se razmijene iskustva sa sestrinskim organizacijama Crvenog križa/krsta.

Na okruglom stolu prezentirani su dosadašnji rezultati u radu sa volonterima na ovom programu, te je naglašeno da su volonteri u februaru mjesecu na terenu proveli 236 sati te izvršili 505 posjeta.

Od aprila mjeseca 2017. godine započet će se sa promocijom Programa njege i pomoći u kući u Inicijativnim grupama aktivnog starenja.

Pozivamo građane treće životne dobi da se prijave za volontiranje te nam se pridruže u jačanju Programa njege i pomoći u kući, za sve informacije kontaktirajte ured Crvenog križa/krsta grada Tuzla.

?