Obuka njegovatelja iz Kinaesthetike

Njegovatelji Crvenog križa/krsta grada Tuzla su u periodu od 2013. do 2018. godine imali 5 treninga iz Kinaesthetike u vidu osnovnog i naprednog kursa. Sa zadovoljstvom možemo reći da su svi njegovatelji prošli obuku i stekli stučno osposobljsvanje za rad na terenu po pitanju Kinaesthetike.

Termin Kinaesthetick se može prevesti kao ” umjetnost/znanost o saznanju percepcije pokreta”

Kinaesthetics se bavi sljedećim sadržajima:

 • Diferencirani razvoj i svjesna percepcija vlastitog kretanja.
 • Razvoj vlastitih kapaciteta kretanja, odnosno zdravo i fleksibilno korištenje pokreta u privatnim i profesionalnim aktivnostima.
 • Diferencirane analize ljudskih aktivnosti na temelju iskustva u Kinaesthetics.
 • Mogućnost korištenja vlastitog pokreta u kontaktu sa drugim ljudima sa ciljem da te osobe budu podržane pri svom kretanju u okviru svoje efikasnosti I kompetencija.

Kinaesthetics prema navedenim sadržajima pristupa na dva načina. S jedne strane koristi instrumente i metode za sortiranje i razumijevanje individualnih iskustava na način da promovira svijest o kvalitetu, kao i razlike pokreta u svakodnevnim aktivnostima. S druge strane Kinaesthetics omogućava kognitivno suočavanje sa teorijskim osnovama i naučnim istraživanjima. Kombinacija ova dva pristupa predstavlja inspiraciju i inovativnost Kinaesthetics.

Pokret je osnova života. Senzibilizacija o saznanju pokreta i razvoj vještine pokretanja mogu kod ljudi svih dobnih skupina doprinijeti unapređenju zdravlja i pružiti podršku u procesu učenja. Kinaesthetics može pomoći pri otkrivanju novih mogućnosti kretanja, te rješavanju bolova u leđima, napetosti mišića ili drugih fizičkih smetnji koje nastaje kao posljedica rada. Takođe, kod starijih osoba poboljšava pokretljivost i neovisnost kroz povećanje kreativnosti i fleksibilnosti (npr. kod dugotrajne izloženosti stresu).
Kinaesthetics pomaže u praćenju i njezi novorođenčadi, starijih osoba, osoba s invaliditetom i bolesnika. Učinak je vidljiv uvijek u dvostrukom smislu, kako kod njegovatelja, tako i kod osobe kojoj se pruža njega. Korist je obostrana. Pri oblikovanju intervencije njege kao interakcije koja se zasniva na temeljima Kinaesthetics, napredci su vidljivi ne samo kod osobe koja se njeguje, nego se na taj način unapređuje i zdravlje njegovatelja.
Organizacija kroz Kinaesthetics ima mogućnost da praktičnu kompetentnost, kao i samoodgovornost radnika ciljano unapređuje, ali može biti i ključni faktor pri organizaciji i razvoju kvaliteta.
Kinaesthetics pomaže pri učenju i razvijanju procesa poštivajući neovisnost (autonomiju), a doprinoseći kvaliteti života svih zainteresovanih strana.

kinestetika 4 kinestitka 3 kinestika1 kinestetika kinestetika 2

 

Okrugli sto na temu „ Zdravlje i starenje komponenta I njega i pomoć u kući, pogled u budućnost kroz retrospektivu djelovanja i rada u pet godina postojanja”

Dana 29.11.2018. godine Crveni križ grada Tuzla je organizovao  Okrugli sto na temu „ Zdravlje i starenje komponeta I njega i pomoć u kući, pogled u budućnost kroz retrospektivu djelovanja i rada u pet godina postojanja”. Na naše zadovoljsto prisustvovali su gosti iz Crvenog krsta Doboj, Crvenog krsta Brčko Distrikta, Crvenog križa/krsta Lukavac, Predstavnici Švicarskog Crvenog križa, Ured u Tuzli, Predstavnici JZNU Dom Zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla, Služba kućnog liječenja, koordinatori Inicijativnih grupa Aktivno starenje iz mjesnih zajednica sa područija grada Tuzla, uposlenici i volonteri Crvenog križa grada Tuzla. Okrugli sto je imao za cilj prezentovati rad programa njege i pomoći u kući u proteklih pet godina. Nakon prezentovanog rada prešlo se na  diskusiju  na kojoj su  donešeni određeni  zaključci od koji je vrlo značajano to da je Projekat ” Njega i pomoć u kući”  program budućnosati za BH građane. Također su uručene zahvalnice svima koji su dali svoj doprinos u realizaciji programa njege i pomoći u kući: Crveni križ Švicarske, Ured u Tuzli; Grad Tuzla, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti; JZNU Dom zdravlja ” Dr Mustafa Šehović” Tuzla, Služba kućnog liječenja; Crveni križ Tuzlanskog kantona; Gradska organizacija Crveni krst Sombor; Hinić Mihela; Vilušić Sarafina; Nakić Jasmina; Hidanović Samija, Musić Jasmina; Jahić Hasija; Galušić Zora; Demirović Vildana; Vodnik Julijana; Mehinović Jasmina; Pranjić Marko; posthumno Halilović Kadira.

 

okrugli sto9 okrugli sto8 okrugli sto7 okrugli sto6 okrugli sto5 okrugli sto4 okrugli sto3 okrugli sto2 okrugli stookrugli sto 1

Crveni križ grada Tuzla razvija novi model pružanja pomoći građanima Tuzle, članovima Crvenog križa

 

Tim neumornih entuzijasta, zaposlenika Crvenog križa grada Tuzla, svakodnevno već pune četiri godine uz podršku Crvenog križa Švicarske i Grada Tuzla, organizovano pruža pomoć ćlanovima Crvenog križa koji dajući svoj lični doprinos kroz pomažuću članarinu pomažu održivost projekta njege i pomoći u kući. Cilj nam je  upornošću i zalaganjem podići nepokretnu osobu na noge, pomoći joj da se ujutro umije, skuhati joj kafu, napraviti ručak, prošetati se s usamljenikom, poigrati šah ili domine, pročitati knjigu. Sve su to aktivnosti njegovatelja, volontera i medicinske sestre Crvenog križa grada Tuzla. Njihov svakodnevni posao je da se brinu o ljudima u stanju potrebe koji ne mogu izaći iz kreveta, ili i onima koji su slabo pokretni, koji žive sami bez bližnjih srodnika ili čiji su članovi porodica daleko od njih.

U Crvenom križu grada Tuzla trenutno je uposleno trinaest njegovatelja i jedna medicinsku sestra koji brinu  za preko 150 osoba tokom jednog mjeseca, kojima je potrebna neka vrsta lične ili društvene pomoći. U mjesecu septembru 2018. godine našim sugrađanima, članovima Crvenog križa,  pružena je njega i pomoć u kući  7000 puta i to u četiri kategorije, od kojih su:

Njega od strane medicinskog osoblja pružena je  420 puta.

Najčešće vrste pomoći koje se pružaju:

 • Praćenje krvnog pritiska 142 puta
 • Praćenje šećera u krvi 38 puta
 • Priprema lijekova  33 puta
 • Pomoć pri uzimanju lijekova 71 puta
 • Psihološka podrška 95 puta

Individualna njega je pružena 4351 puta.

Najčešće pružena individualna njega je:

 • Tuširanje, kupanje, brijanje 474 puta
 • Promjena pelene 580 puta
 • Njega kože ležećih osoba 765 puta
 • Pomoć pri presvlačenju i oblačenju 621 puta
 • Vježbe kretanja 221 puta
 • Pomoć pri hranjenju 92 puta
 • Osnovna higijena noktiju 88 puta

Pomoć u kući je pružena 1255 puta.

Najčešće pružena pomoć u kući je:

 • Priprema obroka 169 puta
 • Promjena posteljinskog rublja 381 puta
 • Kupovina potrebština 127 puta

Društevena pomoć je pružena  981 puta

Najčešće pružena društvena pomoć je:

 • Obavljanje administrativnih poslova 26 puta
 • Razgovor 548 puta
 • Šetnja 346 puta

 

Vrlo je značajna uloga naših volontera koji su nam nam svakodnevno  usluzi i koji daju svoj doprinos u realizaciji pomoći kroz društvene aktivnosti i rješavanju dnevnih obaveza prema zajednici u kojoj žive.

Za sada pokrivamo područje 29 mjesnih zajednica a cilj nam je da u saradnji sa mjesnim zajednicama, kroz obezbjeđenje sredstava od strane Gradske uprave ili nekih drugih donatora, naše djelovanje proširimo na sve mjesne zajednice u gradu Tuzla.

 

JA SAM PRIJATELJ DEMENCIJE

Dana, 24.05.2018. godine u prostorijama Crvenog križa grada Tuzla održana je edukacija njegovatelja Centra za njegu i pomoć u kući i  članova porodica osoba koje su pomažući članovi Crvenog križa grada Tuzla, a sudjeluju u projektu Centra za njegu i pomoć u kući  pod logom JA SAM PRIJATELJ DEMENCIJE na temu ” KAKO ŽIVJETI SA DEMENCIJOM”. Sama činjenica da se svake 3 sekunde  dijagnosticira novi slučaj demencije te da se broj ljudi koji žive sa demencijom širom svijeta trenutno  procjenjuje na 47 miliona, je zabrinjavajuća. Statiskike su pokazale da svake godine ima skoro 10 miliona novih slučajeva. Procjenjuje se da će se broj slučajeva demencije skoro utrostručiti do 2050. godine.  Naša  edukacija je za cilj imala, edukovati osoblje Centra za njegu i pomoć u kući i članove porodica osoba koje su oboljele od nekog oblika demencije te na neki način pomoći im kako se nositi sa poteškoćama koje sama bolest donosi.  Ukazati na prevenciju nastanka bolesti, ranom otkriću te pravilnom ophođenju prema osobama koje boluju od demencije. Također, cilj nam je bio  spojiti porodice koje imaju isti ili sličan problem te ukazati im da nisu sami,  pružiti moralnu, duševnu i psihičku podršku. DEMENCIJA NIJE PROBLEM POJEDNICA – DEMENCIJA JE PROBLEM DRUŠTVA  I CIJELE ZAJEDNICE!

Evaluacija Programa njege i pomoći u kući

Sekretar Crvenog križa grada Tuzla,  Hasić Sead i Stručni saradnik za programe Crvenog križa Vildana Demirović uzeli su učešće  na sastanku sa eksternim evaluatorom za projekat “Njega i pomoć u kući” 23. maja 2017. godine.

Na sastanku je sa gđom. Nataliom, evaluatorom,  razgovarano o dosadašnjem radu i uspjesima Centra za njegu i pomoć u kući te o budućim planovima u novoj fazi realizacije projekta 2017. – 2020. godina.

Istaknuto je da na  programu Njege i pomoći u kući trenutno radi jedna odgovorna medicinska sestra, 13 njegovatelja/ica i 13 aktivista  koji pokrivaju gradske mjesne zajednice  i 2 prigradske mjesne zajednice Husino i Lipnica. Prema statističkim podacima u aprilu mjesecu njega i pomoć u kući je pružana za 133 korisnika a osoblje je na terenu provelo ukuono 1513 sati.

Motivacija volontera treće životne dobi u realizaciji Programa njege i pomoći u kući

23. marta 2017. godine u organizaciji Crvenog križa/krsta grada Tuzla i uz finansijsku podršku Švicarskog Crvenog križa održan je okrugli sto na temu “Motivacija volontera treće životne dobi u realizaciji programa Njege i pomoći u kući”. Učešće na okruglom stolu uzeli su uposlenici Švicarskog Crvenog križa zaduženi za realizaciju Pregrama njege i pomoći u kući, predstavnici Inicijativnih grupa aktivnog starenja sa područja grada Tuzla, Predsjednici mjesnih organizacija Crvenog križa te gosti iz Crvenog krsta Sombor i Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

Bila je ovo prilika da se našim saradnicima prezentira Plan motivacije  volontera za spomenuti Program, te da se razmijene iskustva sa sestrinskim organizacijama Crvenog križa/krsta.

Na okruglom stolu prezentirani su dosadašnji rezultati u radu sa volonterima na ovom programu, te je naglašeno da su volonteri u februaru mjesecu na terenu proveli 236 sati te izvršili 505 posjeta.

Od aprila mjeseca 2017. godine započet će se sa promocijom Programa njege i pomoći u kući u Inicijativnim grupama aktivnog starenja.

Pozivamo građane treće životne dobi da se prijave za volontiranje te nam se pridruže u jačanju Programa njege i pomoći u kući, za sve informacije kontaktirajte ured Crvenog križa/krsta grada Tuzla.

?

Pomoć i njega u kući izvan gradske zone grada Tuzla

U novu godinu smo zakoračili sa idejom proširenja Programa njege i pomoći u kući iz užeg jezgra grada prema udaljenijim mjesnim zajednicama, koji se u Crvenom križu realizira puni tri godine. Kao kontinuitet našega rada je nastavak finansiranja Projekta od strane Švicarskog Crvenog križa, ali i uključivanje Gradske uprave i Budžetskih sredstava koja nam omogućuju proširivanje Projekta. U namjeri da od 01.03.2017. godine otpočnemo naše aktivnosti u udljenijim mjesnim zajednicama održali smo par sastanaka sa predstavnicima mjesnih organizacija Crvenog križa iz nekoliko mjesnih zajednica. Do sada smo izvršili anketirenje oko 20 potencijalnih novih korisnika. Imajući u vidu da postoji interes i u prigradskim mjesnim zajednicama za ovu vrstu pomoći našim sugrađanima, organizovali smo sastanak sa prestavnicima Gradske uprave koji je održan 16.02.2017. godine i dogovorili konkretne aktivnosti, sa ciljem da od narednog mjeseca proširimo projekat na mjesne zajednice Husino, Ljubače, Gornju Lipnicu, sa tendencijom proširenja na mjesne zajednice Obodnica, Breške i Dokanj. U subotu 18.02.2017. godine stručno osoblje Crvenog križa će izvršiti procjene potreba na terenu i shodno rezultatima istih, sačiniti plan pružanja njege i pomoći u kući.